REFERATTAR-KZ.NAROD.RU

курсовые работы, рефераты на казахском ¤зыке

 
Қазақша жұмыстар тiзiмi: файл Base_ref.rar

Ѕұл файлда б≥здег≥ барлық қазақ т≥л≥ндег≥ дайын реферат, курстық, дипломдық жұмыстардың толық жаңартылған т≥з≥м≥ келт≥р≥лген, керек жұмысыңызды осы файлдың ≥ш≥нен ≥здеп тауып алуға болады! ∆ұмыстардың саны: 10 000 астам

 упить работу | ќбмен рефератами | ƒобавить реферат | ѕосмотреть схему проезда |  онтакты

 

 

наш адрес: г. јлматы ул. ћасанчи 102. отдельный вход. " енсе"
тел. 292-81-44
сот. тел: +7 (700) 410-05-68
+7 (701) 740-64-05


≤с жүрг≥зу:

1. ≤с құжаттары қарым-қатынас жасаудың тәс≥л≥ курстық жұмыс.
2. XIX ғасырдың I жартысындағы ресми ≥с қағаздар материал.
3. XVIII ғасырдағы қазақ даласында қолданылған ресми ≥с қағаздарының т≥л≥ материал.
4. јнықтама материал.
5. јнықтама, акт≥ материал.
6. јрыз материал.
7. Ѕұйрық жарғы қаулы материал.
8. Ѕұйрық жарлық қағаздары материал.
9. Ѕұйрық материал.
10. Ѕұйрық-жарлық ≥с қағаздары реферат.
11. Ѕұйрықтар материал.
12. ƒипломати¤лық т≥лд≥ң өз≥нд≥к cипаттары материал.
13. ≈ңбек кел≥с≥м≥ материал.
14. ∆еделхаттың т≥л≥ және стил≥ материал.
15.  адрлар потенциалы курстық жұмыс.
16.  ел≥с≥мшарт Ўарт ?ндеу материал.
17. Қазақ т≥л≥ Ц ресми ≥с қағаздар жүрг≥зу ≥с≥нде реферат.
18. Қаулы  ел≥с≥мшарт Құрылтай шарты материал.
19. Қолхат материал.
20. Қызметт≥к хаттар материал.
21. ћедициналық iс құжаттары түрлер≥ материал.
22. ћекемелердег≥ кадрларды есепке алу құжаттары курстық жұмыс.
23. ћемлекетт≥к т≥лде ≥с-қағаздар жүрг≥зу реферат.
24. ћ≥нездеме материал2.
25. ћұрағаттық анықтама түрлер≥ реферат.
26. ћ≥нездеме материал.
27. ќрфографи¤ ережес≥ курстық жұмыс.
28. Өм≥рба¤н Қызметт≥к хаттар ’абарландыру материал.
29. Өм≥рба¤ндама материал.
30. Өт≥н≥ш, кел≥с≥м, түй≥н түрлер≥ материал.
31. ѕәтерд≥ сатып алу - сату туралы кел≥с≥м-шарт материал.
32. –езюме ћ≥нездеме материал.
33. —ен≥мхат.
34. “үс≥н≥к хат материал.
35. “≥ркеу карточкасы материал.
36. ’атшы-жәрдемш≥, Ё≈ћ операторы мамандығы материал.
37. ’≤’-’’ ≥с қағаздарды жүрг≥зу реферат.
38. Ўарт, еңбек кел≥с≥м≥ материал.
39. ≤с жүрг≥зу лекци¤лары.
40. ≤с қағаздарын жүрг≥зу тарихы және ж≥ктемес≥ реферат.
41. ≤с қағаздарының нұсқалары материал.

<< Ќа главную

 

©2008 REFERATTAR-KZ.NAROD.RU


Hosted by uCoz