REFERATTAR-KZ.NAROD.RU

курсовые работы, рефераты на казахском ¤зыке

 
Қазақша жұмыстар тiзiмi: файл Base_ref.rar

Ѕұл файлда б≥здег≥ барлық қазақ т≥л≥ндег≥ дайын реферат, курстық, дипломдық жұмыстардың толық жаңартылған т≥з≥м≥ келт≥р≥лген, керек жұмысыңызды осы файлдың ≥ш≥нен ≥здеп тауып алуға болады! ∆ұмыстардың саны: 10 000 астам

 упить работу | ќбмен рефератами | ƒобавить реферат | ѕосмотреть схему проезда |  онтакты

 

 

наш адрес: г. јлматы ул. ћасанчи 102. отдельный вход. " енсе"
тел. 292-81-44
сот. тел: +7 (700) 410-05-68
+7 (701) 740-64-05


Қылмыстық құқық:

1. ≤с-әрекетт≥ң қылмыс екен≥н жо¤тын мән-жайлар курстық жұмыс.
2. ≤с-әрекетт≥ң қылмыс екен≥н жо¤тын мән-жайлар схема.
3. Ёкономикалық қылмыстар курстық жұмыс.
4. Ёкономикалық қылмыстар реферат.
5. ∆аза курстық жұмыс.
6. Қылмыс құрамы курстық жұмыс.
7. Қылмыс құрамы реферат.
8.  омпьютерл≥к қылмыстар курстық жұмыс.
9. јдам мен азаматтың  онститутци¤лық құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстар курстық жұмыс.
10. ∆еке адамға қарсы қылмыс курстық жұмыс.
11.  әмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы курстық жұмыс.
12. Қылмыстық заң курстық жұмыс.
13. Қылмысқа қатысу курстық жұмыс.
14. Қылмыстың көпт≥г≥ курстық жұмыс.
15. Қылмыстың көпт≥г≥ реферат.
16.  өл≥ктег≥ қылмыстар курстық жұмыс.
17. Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату курстық жұмыс.
18. ќтбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар курстық жұмыс.
19. ћенш≥кке қарсы қылмыстар курстық жұмыс.
20. Қоғамдық қау≥пс≥зд≥кке қарсы қылмыстар курстық жұмыс.
21. јдам мен азаматтың  онститутци¤лық құқықтарына қарсы қылмыстар реферат.
22. јдам өлт≥ру курстық жұмыс.
23. јдамның жыныстық дербест≥г≥не және жыныстық ерк≥не қарсы қылмыстар материал.
24. Ѕанктiк карталармен жасалатын қылмыстар материал.
25. Ѕас бостандығынан айыру жазасы курстық жұмыс.
26. Ѕас бостандығынан айыру курстық жұмыс.
27. Ѕас бостандығынан айыру қылмыстық жаза түр≥ курстық жұмыс.
28. Ѕас бостандығынан айырумен байланыспаған жазалар өзд≥к жұмыс.
29. Ѕасқару тәрт≥б≥не қарсы қылмыстар курстық жұмыс.
30. ∆аза тағайындау курстық жұмыс.
31. ∆аза тағайындау реферат.
32. ∆азаның түс≥н≥г≥ курстық жұмыс.
33. ∆азаның түс≥н≥г≥ реферат.
34. ∆ас өсп≥р≥мдерд≥ң қылмыстық жауаптылығы курстық жұмыс.
35. ∆асөсп≥р≥мдерд≥ң қылмыстық жауаптылығы реферат.
36. ∆ауап алу түс≥н≥г≥ реферат.
37. ∆әб≥рленуш≥ мен куәдан жауап алу курстық жұмыс.
38. ∆еке адамдарға қарсы қылмыс курстық жұмыс2.
39. —от төрел≥г≥не қарсы курстық жұмыс.
40. ћемлекетт≥к конституци¤лық құрылысы мен құқықтарына қарсы қылмыстар курстық жұмыс.
41. —ыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы курстық жұмыс.
42.  әмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы курстық жұмыс.
43.  өл≥к құралдарын айдап әкетумен қылмыстық құқықтық күрес жүрг≥зу курстық жұмыс.
44.  ≥с≥ өлт≥ру сараланған 96 бап курстық жұмыс.
45. Қоғамдық қау≥пс≥зд≥кке қарсы қылмыстар реферат.
46. Қ– ҚҚ ќбъективт≥к жағының нақты және қосымша белг≥лер≥ курстық жұмыс.
47. Қ– ҚҚ Қасақана және оның түрлер≥ курстық жұмыс.
48. Қ– Қылмыстық кодекс≥ бойынша қылмыс түс≥н≥г≥ курстық жұмыс.
49. Қ– қылмыстық құқығы бойынша жаза курстық жұмыс.
50. Қылмыс объект≥с≥ курстық жұмыс.
51. Қылмыс ≥стеу сатылары курстық жұмыс.
52. Қылмыс ≥стеу сатылары реферат.
53. Қылмысқа қатысу курстық жұмыс2.
54. Қылмысты саралау курстық жұмыс.
55. Қылмыстық жауаптылық және оның нег≥здер≥ материал.
56. Қылмыстық жауаптылықтан босату курстық жұмыс.
57. Қылмыстық заң курстық жұмыс2.
58. Қылмыстық заң курстық жұмыс 2 вар.
59. Қылмыстық заң реферат.
60. Қылмыстық құқық бойынша қылмыстың құрамы курстық жұмыс.
61. Қылмыстық құқық принциптер≥ реферат.
62. Қылмыстық құқық схемалары.
63. Қылмыстық құқықтағы ≥зг≥л≥к қағидасының ақиқаты материал.
64. Қылмыстық са¤сат курстық жұмыс.
65. Қылмыстық ≥с қозғау курстық жұмыс.
66. Қылмыстық ≥стеген адамды ұстағанда зи¤н келт≥ру курстық жұмыс2.
67. Қылмыстық ≥стеген адамды ұстағанда зи¤н келт≥ру курстық жұмыс.
68. Қылмыстың қоғамға қау≥пт≥л≥г≥ курстық жұмыс.
69. Қылмыстың ұғымы курстық жұмыс 2 вар.
70. Қылмыстың ұғымы курстық жұмыс.
71. Қылмыстың ұғымы санаттары реферат.
72. ћемлекетт≥ң конститутци¤лық құрылысына қарсы қылмыстар реферат.
73. Өл≥к және өл≥м реферат.
74. Өл≥м жазасы курстық жұмыс.
75. ѕарақорлықты тергеуд≥ң жалпы сипаттамасы курстық жұмыс.
76. —ыбайлас жемқорлық материал.
77. —ыбайлас жемқорлық реферат.
78. “ерроризм бейб≥тш≥л≥кке қарсы қылмыс курстық жұмыс.
79. ?рлық курстық жұмыс.
80. ≤с-әрекетт≥ң қылмыс екен≥н жо¤тын мән жайлар реферат

<< Ќа главную

 

©2008 REFERATTAR-KZ.NAROD.RU


Hosted by uCoz